NaRcYzek

322 teksty – auto­rem jest NaR­cY­zek.

Wspomnienia przeszłości.

Spo­tykam ludzi na uli­cy... Ludzi za który­mi kiedyś pew­nie po­leciałabym w ogień. Ludzi którzy kiedyś by­li dla mnie wszys­tkim i niczym. Ludzi których kiedyś kochałam, lu­biłam, wiel­biłam... niena­widziłam. A te­raz....te­raz na­wet się za ni­mi nie oglądam... Są dla mnie jak zim­ny je­sien­ny wiatr. Obojętni. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 29 października 2015, 23:31

Chcę wstać ra­no bez metryki.
Lub um­rzeć w ryt­mie ulu­bionej muzyki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2014, 23:26

Kiedyś polecę.
Tam gdzie ser­ce sa­mo śpiewa.
Kiedyś...
Na pewno.
 

aforyzm
zebrał 74 fiszki • 1 lutego 2014, 19:51

Gorzki taniec.

Tańczę.
Nad przepaścią...
W ciszy.
Cza­sem głośno.
Lecę.
w dół...
I por­wał mnie...
Ten wiatr.
Który chro­nić mnie miał.
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 kwietnia 2013, 00:40

Kocha­my o wiele za dużo niż ro­zum zrozumie.
Lecz o wiele za mało niż ser­ce potrafi...
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 kwietnia 2013, 13:38

Nadziejo.
Tyl­ko Ty mnie nie opuścisz.
Amen.
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 kwietnia 2013, 01:16

Świat.
Po­siada piękną duszę.
Scho­waną pod skorupą...
Błędów ludzkości.
 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 5 kwietnia 2013, 12:03

Ko­bieta to wspa­niała istota.
Jej słabości...
Są naj­większą siłą.
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 kwietnia 2013, 22:30

Z ironią

Świat ucichł...
na se­kund kilka.
Gdy drogą szła
zapłaka­na dziewczynka.

Ucichły rozmowy,
szmery...
i szepty.
Ważniej­sze stały się
sta­re recepty.

Każdy zniknął
na te se­kund kilka.
Niech płacze sobie
smut­na dziewczynka.
 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 2 kwietnia 2013, 15:44

Upadłam na "lód".
Te­raz mogę je­dynie czekać.
Aż się roztopi...
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 kwietnia 2013, 00:30

NaRcYzek

artystka. ze spalonego teatru. raz słucha starych piosenek co rwą jej serce do tańca z duszą. raz słucha rocka i metalu. zaczytana. dziwna... "Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali, ale by byli razem szczęśliwi." "Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień, to była noc." Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NaRcYzek

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

29 października 2015, 23:31NaRcYzek do­dał no­wy tek­st Wspomnienia przeszłości.  

31 maja 2014, 11:04Irracja sko­men­to­wał tek­st Chcę wstać ra­no bez [...]

30 maja 2014, 23:32NaRcYzek sko­men­to­wał tek­st Chcę wstać ra­no bez [...]

30 maja 2014, 23:29NaRcYzek sko­men­to­wał tek­st Chcę wstać ra­no bez [...]

30 maja 2014, 23:26NaRcYzek do­dał no­wy tek­st Chcę wstać ra­no bez [...]

12 listopada 2013, 13:32Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st